Klachtenprocedure

Volgens de nieuwe wet WKKGZ zijn ook ondernemingen in de alternatieve sector die zorg verlenen, verplicht om een heldere klachtenprocedure te hebben. 

 

* Wat is een klacht?

Een klacht heeft altijd betrekking op een dienst die de cliënt heeft afgenomen van Praktijk Zonneroosje en het betreft een situatie waarbij de cliënt ontevreden is over de gang van zaken. Er is bijvoorbeeld niet tegemoet gekomen aan bepaalde verwachtingen. 

Er is géén sprake van een snel te verhelpen misverstand of een gebrek aan informatie bij de cliënt. Twijfels en vragen vallen dus niet onder de klachten. Dit geldt ook voor meldingen en suggesties. 

Je hebt het recht om te klagen als je niet tevreden bent. Graag zelfs!! Op die manier maak je kenbaar aan Praktijk Zonneroosje dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn en daar kan de praktijk alleen maar van leren en door groeien. In feite help je dan de dienstverlening verbeteren! Klachten worden bij Praktijk Zonneroosje schriftelijk ingediend via de e-mail of via de website. 

 

* Wat doe je als je een klacht hebt?

Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over het consult, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na het consult. Je kunt het Contactformulier of het Klachtenformulier op de website invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl.

 

* Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht kenbaar heb gemaakt?

Je ontvangt binnen twee dagen een ontvangstbevestiging van je klacht. Binnen een week ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht. 

Als de klacht gegrond is, zal Praktijk Zonneroosje verbeteringen doorvoeren en hiervoor een voorstel doen aan de cliënt. Daarnaast krijg de je de keuze tussen een volgend consult gratis of de helft van het bedrag van het laatste consult terug ontvangen op je rekening. 

Is de klacht ongegrond, dan zal Praktijk Zonneroosje dit terug koppelen naar de cliënt met een duidelijke motivering. De intentie van Praktijk Zonneroosje hierbij is om gezamenlijk zo eerlijk en spoedig mogelijk tot een oplossing te komen die beide partijen (de cliënt en Praktijk Zonneroosje) tevreden stemt. 

Ben je het niet eens met het antwoord en de motivering van Praktijk Zonneroosje en komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij kunnen je dan verder adviseren. Lees hier meer over het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

* Wanneer eindigt de klachtenprocedure?

De procedure eindigt zodra je hebt aangegeven dat de klacht in jouw ogen is afgehandeld.

 

Wil je nu een klacht indienen, dan kun je gebruik maken van het Klachtenformulier


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl