Algemene Voorwaarden

Dierentolk

Algemene bepalingen

* Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienst

“Communiceren met dieren” van Praktijk Zonneroosje, in het vervolg omschreven als “Dierentolk”. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “ik of “Praktijk Zonneroosje hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “je, “jij,“jou, “de eigenaar of “eigenaar/verzorger hetzelfde bedoeld, namelijk de cliënt die de dienst Dierentolk afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* Zodra de eigenaar/verzorger van het dier/de dieren contact opneemt met Praktijk Zonneroosje over de dienst Dierentolk zijn deze “Algemene Voorwaarden Dierentolk” van toepassing. 

 

* De afspraak Dierentolk zal hieronder het consult, de afspraak of het gesprek worden genoemd. 

 

Vóór de afspraak:

* Een gesprek is alleen mogelijk met je eigen dier, een dier dat in jouw “bezit is. Bij dieren die NIET in jouw bezit zijn en waar je toch een gesprek voor aan wilt vragen, is de nadrukkelijke toestemming nodig van de “eigenaar van het dier. 

 

* Met dieren werk ik altijd op afstand, omdat dit in mijn ervaring het beste werkt. Het dier kan in de eigen vertrouwde omgeving blijven en ikzelf kan me in mijn eigen omgeving ook het beste concentreren, wat het gesprek alleen maar ten goede komt. 

 

* Vóór het gesprek heb ik een redelijk recente foto (niet ouder dan een jaar) nodig van het dier. Het is belangrijk dat op de foto alléén het dier staat waar je vragen over wilt stellen en geen andere dieren of mensen. Daarnaast ontvang ik graag alle vragen die je aan je dier zou willen stellen. 

 

* Als eigenaar/verzorger van het dier is het belangrijk om reële verwachtingen te hebben. Na een gesprek is een dier normaal gesproken niet ineens totaal veranderd! Wel zijn dieren vaak rustiger, tevredener en is de communicatie en samenwerking met hun mens verbeterd!

 

* In het geval van fysieke klachten bij het dier is het altijd raadzaam een (holistisch) dierenarts te raadplegen.

 

* Tijdens een consult is er ruimte voor maximaal tien vragen. Heb je meer dan tien vragen? Dan is het verstandig om een tweede consult in te plannen.  

 

* Diepe trauma's bij het dier kunnen (net als bij mensen!) over het algemeen niet in “één gesprekje” worden opgelost. Hiervoor zijn meestal meerdere intensieve sessies nodig. Daarnaast kan begeleiding van een gedragstherapeut noodzakelijk zijn. 

 

* Houd er rekening mee dat het dier altijd een spiegel is voor jou als mens en dat de intentie die jij hebt met het gesprek ook weerspiegeld zal zijn in wat je van je dier terug ontvangt. Als je oprecht geïnteresseerd bent in het geluk, welzijn en de belevingswereld van je dier, zul je ook oprechte antwoorden terug kunnen verwachten. 

 

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, pijn of verdriet voortkomend uit het gesprek. Dieren hebben over het algemeen de beste intenties en absoluut het beste met hun mens voor, maar ze kunnen ook heel eerlijk zijn en bijvoorbeeld (diep weggestopte) problemen van hun mens naar voren brengen, die wellicht pijnlijk zijn om te lezen. 

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zich zo zuiver mogelijk af te stemmen op het dier, een constructief gesprek te houden met eventueel een healing (als dat nodig is) en daarna het volledige gesprek in de vorm van een verslag zo zorgvuldig mogelijk terug te koppelen naar de eigenaar/verzorger.

 

* De verantwoordelijkheid van de eigenaar/verzorger is om zorgvuldig kennis te nemen van dit gesprek en op basis hiervan te handelen zoals voor eigenaar/ verzorger goed voelt richting het dier. Beslissingen genomen op basis van het gesprek met het dier liggen geheel in de verantwoordelijkheid van de eigenaar/ verzorger. Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor deze genomen beslissingen naar aanleiding van het gesprek.

 

* Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan via de e-mail tot één dag vóór de geplande afspraak. Wil je de afspraak afzeggen of verplaatsen binnen één dag vóór de geplande afspraak, dan kan dat middels telefonisch contact of het inspreken van de voice-mail via het telefoonnummer 06-27 147 142.

 

Tijdens de afspraak:

* Tijdens de afspraak zelf laat je het dier zoveel mogelijk met rust, zodat hij/zij zich op het gesprek kan concentreren. Het is dus prima als je aanwezig bent (vaak levert het afwezig zijn van de eigenaar - zeker bij honden - méér stress op!) en laat het dier maar lekker zijn gang gaan. Tenzij het natuurlijk noodzakelijk is - om wat voor reden dan ook - om in te grijpen. 

 

* Alle vragen die je hebt, leg ik normaal gesproken voor aan jouw dier. En normaal gesproken plan ik anderhalf uur in voor een gesprek.

 

 * Tijdens het consult houd ik rekening met de factoren tijd, energiestroom en eventuele energie-blokkades in het dier.

Tijd

Als er na anderhalf uur in het gesprek nog vragen open staan, kan ik besluiten om deze vragen een volgende keer te behandelen.

Energiestroom

Soms als een gesprek en healing van het dier zeer intensief zijn (en dan gaat het eigenlijk altijd om trauma's binnen het dier), kan het zijn dat het dier aangeeft dat het genoeg is en de energiestroom stoppen. Een volgende keer verder gaan met de behandeling is dan de beste keuze. 

Energie-blokkades

Energie-blokkades in het dier kan ik tijdens het gesprek behandelen door healing. Het kan zijn dat tijdens het gesprek blijkt dat het goed zou zijn, als het dier meerdere behandelingen ontvangt. Dit zal ik dan na het consult terug koppelen aan de eigenaar/verzorger en dan is aan jou de keuze of je op dit voorstel ingaat.  

 

* Het dier heeft een vrije wil en kan besluiten om mee te werken aan het gesprek of niet. Ook tijdens het gesprek kan deze vrije wil tot uiting komen, door het bijvoorbeeld niet willen beantwoorden van een vraag. Als het dier niet mee wil werken aan het gesprek (is éénmaal gebeurd), een vraag niet beantwoordt (dit gebeurt zelden en heeft dan te maken met een trauma), of zijn/haar gedrag niet verandert na een gesprek (dit komt wel vaker voor), dan ligt dit buiten de verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje, maar in de eigen vrije wil van het dier.

 

Na de afspraak:

* Van het gesprek met je dier maak ik een verslag en dit verslag stuur ik je per

e-mail toe binnen twee dagen na het gesprek. Ook is een telefonische terugkoppeling mogelijk (naast het verslag) als je daar prijs op stelt (zie de tarieven in de rechterkolom). 

 

* Alle tarieven voor de dienst Dierentolk vind je in de rechterkolom op deze webpagina. De tarieven van Praktijk Zonneroosje bevatten géén BTW. De reden hiervoor is dat Praktijk Zonneroosje voor de Belastingdienst valt onder de “Kleine Ondernemersregeling of KOR”.

 

* De factuur ontvang je binnen vier dagen na het consult Dierentolk. De normale betalingstermijn voor de cliënt is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal een maand. Als de cliënt niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over het consult, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na het consult Dierentolk. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje.

 

* Algemene Voorwaarden Dierentolk zijn aangepast per 18-03-2021.

 

Consult met 1 tot 4 vragen, verslag inbegrepen:    65 euro

Consult met 5 tot 10 vragen, verslag inbegrepen:    85 euro

Telefonische terugkoppeling:  10 euro (toegevoegd aan de consultkosten)


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl