Algemene voorwaarden

Hondenoppas

Algemene bepalingen

* In onderstaande tekst wordt met "ik" of "Praktijk Zonneroosje" hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje. In het geval van Hondenoppas is naast Sabrina, ook Migo de hond aanwezig bij het oppassen.

 

* In onderstaande tekst wordt met "je", "jou", "eigenaar/verzorger" of "het baasje" bedoeld de cliënt die de dienst "Hondenoppas" afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* De dienst Hondenoppas houdt in dat Praktijk Zonneroosje past op het huis en de hond(en) van de cliënt.

 

* Oppas is alleen mogelijk voor honden en paarden. Andere diersoorten zijn alleen in overleg mogelijk, doordat mijn hond een sterk jachtinstinct heeft. Maximum aantal oppashonden is drie, maximum aantal oppaspaarden is vier. 

  

* Hondenoppas is bedoeld voor mensen die een weekendje weg of met vakantie gaan en hun hond(en) goed verzorgd thuis willen laten. 

 

* Gedurende het gehele jaar kan er hondenoppas plaatsvinden, met uitzondering van 30 december, 31 december en 1 januari. 

 

* Hondenoppas is erop gericht om de oppashonden een zo prettig en ontspannen mogelijke vakantieperiode te bieden, zodat de eigenaar/verzorger onbezorgd op vakantie kan gaan. 

 

* De afspraak Hondenoppas zal hieronder het oppassen of de oppasperiode worden genoemd. 

 

* Als er sprake is van oppassen op zowel paarden als honden, dan gelden zowel de algemene voorwaarden Hondenoppas, als de algemene voorwaarden Paardenoppas. 

 

* Onderstaande tekst heeft betrekking op de overeenkomst die ontstaat als er een oppasperiode Hondenoppas met de cliënt definitief is gemaakt. Wanneer een oppasperiode definitief is, wordt onder het kopje "Voor de oppasperiode" beschreven.

 

Vóór de oppasperiode: 

* Na ontvangst van het aanvraagformulier bericht Praktijk Zonneroosje aan de eigenaar/verzorger of de genoemde oppasperiode vrij is. Indien deze vrij is, ontvangt de eigenaar/verzorger hiervan bericht met daarbij een vragenlijst voor elk dier. Deze vragenlijst is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de hond(en), het karakter/de aard en de verzorging. Bij de ingevulde vragenlijst ontvang ik graag een redelijk recente foto per hond.

 

* Normaal gesproken hoort een kennismaking van tevoren bij de oppasperiode om te kijken of zowel mensen als honden goed samen overweg kunnen. Hiervoor wordt een vergoeding op basis van reiskosten openbaar vervoer berekend. In het uitzonderlijke geval dat een kennismaking van tevoren niet mogelijk is, dan wordt er extra tijd genomen aan het begin van de oppasperiode voor uitleg van de normale gang van zaken en overleg. 

 

* Na de ontvangst van het aanvraagformulier, de foto('s), de ingevulde vragenlijst(en) en een akkoord met de algemene voorwaarden Hondenoppas door de eigenaar/verzorger is de Hondenoppas periode in principe definitief. De enige manier waarop de oppasperiode nog geannuleerd kan worden (van de kant van Praktijk Zonneroosje) is als de kennismakingsbijeenkomst niet goed verloopt. In dit uitzonderlijke geval laat Praktijk Zonneroosje binnen twee dagen na de kennismaking naar de eigenaar/verzorger weten dat de oppasperiode niet door kan gaan, met een heldere argumentatie waarom dit zo is. In alle andere gevallen is de oppasperiode definitief.

 

* Elke oppasperiode duurt minimaal een weekend/drie dagen en maximaal een maand. 

 

* Oppashonden zijn sociaal richting andere honden. Mijn eigen hond is sociaal en kan goed overweg met veel verschillende honden. Honden die zich niet sociaal opstellen naar andere honden kan ik helaas niet aannemen, omdat ik mijn eigen hond meeneem bij het oppassen.

 

* Als er sprake is van twee of drie oppashonden dienen alle honden goed mee te kunnen lopen aan de lijn zonder te trekken. 

  

* Er wordt zoveel mogelijk de normale routine voor de aanwezige honden aangehouden, met daarbij de nodige verzorging, ruimte, aandacht en speelmomenten. 

 

* Er wordt tegemoet gekomen aan alle wensen van de eigenaar voor de verzorging onder voorwaarde dat deze wensen het welzijn en de gezondheid van de honden respecteren. 

 

* De honden krijgen ruim voldoende beweging. Dit zal in overleg met de eigenaar/verzorger worden afgestemd. 

 

* Het huis wordt netjes onderhouden tijdens de oppasperiode en ook weer netjes opgeleverd. 

 

* Oppas is mogelijk door het hele land.

 

* Naast het oppassen voert Praktijk Zonneroosje ook andere werkzaamheden uit voor de praktijk. Deze werkzaamheden worden echter zorgvuldig op het oppassen afgestemd.

  

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het huis of de hond(en). Eventuele dierenartskosten tijdens de oppasperiode zijn voor rekening van de eigenaar/verzorger.

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zo goed mogelijk voor de honden te zorgen, daarbij zorgvuldig hun gezondheid en welzijn in acht nemend en om het huis netjes te onderhouden.

 

* De verantwoordelijkheid van de cliënt is Praktijk Zonneroosje te informeren over de normale procedures in en om het huis en om zorgvuldig kennis te nemen van alle informatie die Praktijk Zonneroosje terug koppelt tijdens en na de oppasperiode. Informatie en adviezen gegeven door Praktijk Zonneroosje zijn geheel vrijblijvend. Dit betekent dat beslissingen die genomen worden op basis van de oppasperiode van Praktijk Zonneroosje ook geheel in de verantwoordelijkheid van de cliënt liggen. Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor genomen beslissingen naar aanleiding van de oppasperiode.

  

* Het afzeggen of verplaatsen van een oppasperiode kan tot een week vóór de geplande oppasperiode. Als het afzeggen binnen een week vóór de geplande oppasperiode plaatsvindt, is de helft van het geplande oppasgeld verschuldigd.

Afzeggingen vinden plaats door middel van telefonisch contact of het inspreken van de voicemail via het telefoonnummer 06-27 147 142. Het verplaatsen van een oppasperiode kan alleen als er nog geen andere boekingen in de agenda van Praktijk Zonneroosje staan.

 

Tijdens de ontvangst, het begin van de oppasperiode:

* Is er persoonlijk contact tussen eigenaar/verzorger en Praktijk Zonneroosje om (nader) kennis te maken. Daarna vindt er ook een (hernieuwde) kennismaking met de hond(en) plaats. Het is voor de dieren heel belangrijk om te zien dat oppas plaatsvindt met goedkeuren van het baasje. (Om die reden is het nadrukkelijk uitgesloten dat de eigenaar/verzorger van de hond(en) al op vakantie is, voordat Praktijk Zonneroosje op het oppasadres is gearriveerd).

 

* Heeft er in ieder geval afstemming plaatsgevonden over: voer, water, beweging van het dier/de dieren en tijdstip waarop dit plaatsvindt. 

 

* Heeft Praktijk Zonneroosje de beschikking over de gegevens van de dierenarts en de gegevens van de eigenaar op de vakantiebestemming.

 

* Krijgen Sabrina en Migo een slaapplaats in huis toegewezen. 

 

Tijdens de oppasperiode:

* Neemt Praktijk Zonneroosje alleen in noodgevallen contact op met de eigenaar/verzorger van het dier/de dieren, tenzij de eigenaar/verzorger aangeeft prijs te stellen op berichtgeving.

 

* Als tijdens het oppassen blijkt dat één of meerdere honden aan de lijn trekken, dan heb ik het recht gebruik te maken van de gentle leader. De gentle leader waarborgt de rust tijdens het uitlaten bij de honden en mijn gezondheid. 

 

Na de oppasperiode:

* Er vindt een informatie-uitwisseling plaats over hoe de oppasperiode verlopen is. Een korte evaluatie kan daar onderdeel van zijn: wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat voor verbetering vatbaar is van kant van de eigenaar of van Praktijk Zonneroosje.

 

* Praktijk Zonneroosje verlaat het huis en de dieren pas als de eigenaar/verzorger weer terug is. 

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over de oppasperiode, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na de oppasperiode. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje.

 

Financiële bepalingen: 

* Oppasperiodes worden gerekend per hond per dag. Bij één hond is het tarief 18 euro per dag/nacht. Bij twee honden is het 22 euro per dag/nacht. Voor drie honden betaal je 26 euro per dag/nacht. Een halve dag oppassen wordt hierbij als een hele dag gerekend! Tijdens de feestdagen geldt een toeslag van 2 euro per hond per dag. Per 10 februari 2019 worden de tarieven voor hondenoppas verhoogd. Voor alle boekingen gedaan vóór 10 februari 2019 geldt nog het oude tarief.

 

* Ben je in het bezit van honden èn paarden, kijk dan voor alle tarieven bij de paarden. 

 

* Naast het oppastarief, wordt er apart een reiskostenvergoeding gevraagd gebaseerd op openbaar vervoer in Nederland.

 

* De factuur van de oppasperiode ontvangt de cliënt binnen twee dagen na de oppasperiode. 

 

* De normale betalingstermijn voor de cliënt is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal een maand. Als de cliënt niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen een maand vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

Oppas voor één hond: 18 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten

Oppas voor twee honden: 22 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten

Oppas voor drie honden: 26 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl