Algemene voorwaarden

Huisreiniging

Algemene bepalingen

* In onderstaande tekst wordt met "ik" of "Praktijk Zonneroosje" hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje. In sommige gevallen zal Sabrina voor het reinigen van huizen & stallen ook haar hond Migo meenemen. Dit gebeurt in overleg. 

 

* In onderstaande tekst wordt met "je", "jou" of "de persoon" bedoeld de cliënt die de dienst "Energetische Reiniging van Huizen & Stallen" afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* Onderstaande tekst heeft betrekking op de overeenkomst die ontstaat als er een afspraak Energetische Reiniging van Huizen & Stallen met de cliënt is gemaakt. 

 

* De afspraak Energetische Reiniging van Huizen & Stallen zal hieronder het consult, de afspraak, de sessie of huisreiniging worden genoemd. 

 

* De dienst Energetische Reiniging van Huizen & Stallen is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat er "iets mis is" met hun huis of stal. 

 

* Energetische Reiniging van Huizen & Stallen bij mensen die in het heden drank- en/of drugs gebruiken heeft weinig zin, omdat er continu negatieve energie door de verslaving het huis binnen blijft komen. Reiniging van huizen en stallen bij mensen die in het verleden drank- en/of drugsverslaafd waren, kan wèl en is ook zeer aan te raden.

 

* Energetische Reiniging van Huizen & Stallen heeft minder zin als de negativiteit in huis veroorzaakt wordt door ruzies tussen de personen onderling. Het is dan aan te raden om eerst de problemen onderling op te lossen, indien gewenst met hulp van een therapeut, voordat er een reiniging van het huis of de stal ingepland wordt. Als deze ergernissen/ruzies echter veroorzaakt worden dóór de negatieve energie in huis, is het natuurlijk wel aan te raden om te beginnen met een reiniging van het huis! 

 

* Het consult Energetische Reiniging van Huizen & Stallen is erop gericht het energetisch leefmilieu in huis van de cliënt of de sfeer in de stal drastisch te verbeteren, waardoor de rust wederkeert. 

 

Vóór de afspraak: 

* Van tevoren ontvang ik graag één of meerdere recente foto's van de ruimtes die je als het meest onprettig ervaart en een omschrijving van wat je precies ervaart. Deze foto's en omschrijving zijn enkel en alleen bedoeld om mij een eerste indruk te geven van de situatie en van wat ik kan verwachten. 

 

* Voor een huisreiniging kom ik op bezoek om in het huis de situatie te voelen en daarmee direct aan de slag te kunnen gaan. In enkele gevallen is een reiniging op afstand mogelijk, dit bekijk ik echter per situatie. Het heeft zeker niet de voorkeur.

 

* Als je kinderen hebt, is het prettig als zij tijdens de huisreiniging ergens anders kunnen verblijven. Enige uitzondering daarop is als je kind of kinderen zelf veel last heeft of hebben van de energie in huis. In dat laatste geval graag van tevoren overleggen of je kind erbij mag zijn/je kinderen erbij mogen zijn en indien akkoord, hij/zij/hen hier ook op voor te bereiden.

 

* Je hoeft voor mij het huis niet op te ruimen!! Ik zie het huis liever, zoals het altijd is. Dit geeft mij de beste indruk van de energie in huis.

 

* Een huisreiniging kán diepe impact hebben. Het advies aan de cliënt is daarom om geen drukke agenda te hebben op de dag van reiniging zelf en wellicht ook de twee dagen erna nog niet. 

 

* Voordat er een afspraak gemaakt kan worden, dien je kennis te nemen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden "Energetische Reiniging van Huizen & Stallen" van Praktijk Zonneroosje. Als je een afspraak via het afspraakformulier van de website maakt, heb je dit al gedaan! Als je een afspraak via de e-mail of telefoon maakt, wordt er eerst een conceptafspraak gemaakt. Na akkoord van de aanvrager op de algemene voorwaarden wordt deze afspraak definitief.

 

* Per huis of stal zijn er maximaal twee reinigingssessies beschikbaar. Normaal gesproken (90% van de gevallen) zijn één of twee sessies ruim voldoende om alle energetische problemen in huis of in stal op te lossen. In zwaar verontreinigde huizen is soms nog een derde sessie nodig, maar dit zijn echt uitzonderingen. Als de persoon zelf ook de neiging heeft om (negatieve) energie uit de omgeving op te pikken, zal het huis na een tijdje ook weer reiniging nodig hebben. In deze situaties is het nodig dat de persoon zelf leert te werken met energie en te leren reinigen. In dat geval kan ik richtlijnen en adviezen geven aan de persoon om zelf met de energie te leren werken, zodat het huis prettig is en blijft om in te wonen.

 

* Omdat reiniging van huizen en stallen voor mij héél intensief is, doe ik er maar één per maand. Als ik meerdere aanvragen heb, kan het hierdoor zijn, dat het wat langer duurt voordat je aan de beurt bent. Houd er dus ook rekening mee dat als je het afsprakenformulier hebt ingevuld met een datum, dat deze mogelijk verschoven wordt naar een later moment.

 

* In vervolg op het vorige punt maak ik een afspraak voor een huis- of stalreiniging alleen 's morgens, eventueel met een uitloop naar de middag. 's Morgens is mijn eigen energie op haar best. 

 

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, pijn of verdriet voortkomend uit de reiniging van het huis of de stal. Soms kunnen er aspecten tijdens de reiniging naar voren komen die moeilijk voor de cliënt zijn om te horen, zelfs als deze uit liefde worden gezegd. 

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zich zo zuiver mogelijk af te stemmen op het huis of de stal van de cliënt en de ongewenste energieën te verwijderen en informatie zo zorgvuldig mogelijk naar de cliënt terug te koppelen. 

 

* De verantwoordelijkheid van de cliënt is Praktijk Zonneroosje te informeren over de problemen die hij/zij in het huis of de stal ervaart en om zorgvuldig kennis te nemen van alle informatie die tijdens de afspraak door Praktijk Zonneroosje over het huis of de stal wordt gegeven. Eventueel gegeven adviezen door Praktijk Zonneroosje zijn geheel vrijblijvend. Dit betekent dat beslissingen die door de cliënt genomen worden op basis van de afspraak Energetische Reiniging van Huizen & Stallen ook geheel in de verantwoordelijkheid van de cliënt liggen. Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor genomen beslissingen naar aanleiding van de afspraak Energetische Reiniging van Huizen & Stallen.

 

* Een afspraak duurt om en nabij vier uur. Houdt ook rekening met deze tijdsduur in je agenda. 

 

* Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan tot een dag  vóór de geplande afspraak middels telefonisch contact of het inspreken van de voicemail via het telefoonnummer 06-27 147 142.

 

Tijdens de afspraak:

* Tijdens de afspraak, bij de ontvangst, zal ik uitleggen wat ik ga doen, wat ik ter plekke voel in huis/stal en wat je ongeveer kunt verwachten tijdens de reiniging. Elke reiniging is een ontdekkingstocht en ik kan van tevoren niet alles overzien, wat ik ga tegenkomen. Verwacht in die zin het onverwachte. Graag hoor ik ook van jou wat je ervaringen in huis/in stal zijn, wat je eventueel dwars zit en wat voor jou met name de vervelende plekken zijn. Afgezien van wat ik zelf zie en tegenkom, zal dit de eerste focus zijn.

 

* Tijdens de reiniging van het huis/de stal mag je in alles meelopen, zien wat ik doe en daarover vragen stellen. 

 

* Het komt voor dat ik me soms een tijdje sterk moet concentreren om energie te kunnen opruimen. Dan zal ik je verzoeken om even geen vragen te stellen en me even niet te storen.

 

* Het kan zijn dat ik in kasten wil kijken, als ik het gevoel heb dat daar iets te reinigen valt. Natuurlijk mag je ook daar altijd bij zijn. 

 

* Afhankelijk van de situatie, kan het nodig zijn om een tweede sessie van vier uur in te plannen. Als dat zo is, zal ik je uitleggen waarom dit nodig is en natuurlijk is het aan jou of je dit wel of niet wilt. 

 

Na de afspraak:

* Na een huis- of stalreiniging voelt het huis/de stal weer rustig, veilig en vredig aan. 

 

* Een sessie huisreiniging/stalreiniging van vier uur kost € 150,- exclusief reiskosten. De factuur van het consult ontvang je binnen twee dagen na de huisreiniging.

 

* De normale betalingstermijn voor de cliënt is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal een maand. Als de cliënt niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen een maand vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over de sessie, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na de energetische reiniging van het huis of de stal. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje.

 

Huis- of stalreiniging van vier uur 150 euro, exclusief reiskosten


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl