Algemene Voorwaarden

Huisreiniging

Algemene bepalingen

* Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienst “Energetische Reiniging van Huizen & Stallen” van Praktijk Zonneroosje, in het vervolg afgekort met “Huisreiniging”. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “ik” of “Praktijk Zonneroosje” hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje. Bij een Huisreiniging neemt Sabrina ook haar hond Migo mee ter ondersteuning. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “je”, “jou” of “de persoon” bedoeld de cliënt die de dienst Huisreiniging afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* Zodra de bewoner/eigenaar van het huis of de stal contact opneemt met Praktijk Zonneroosje over de dienst Huisreiniging zijn deze “Algemene Voorwaarden Huisreiniging” van toepassing.   

 

* De afspraak Huisreiniging zal hieronder het consult, de afspraak, de sessie of huisreiniging worden genoemd. 

 

* Een Huisreiniging is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat er “iets mis is” met hun huis of stal. 

 

* Een Huisreiniging bij mensen die in het heden drank- en/of drugs gebruiken heeft weinig zin, omdat er continu negatieve energie door de verslaving het huis binnen blijft komen. Reiniging van huizen en stallen bij mensen die in het verleden drank- en/of drugsverslaafd waren, kan wèl en is ook zeer aan te raden.

 

* Een Huisreiniging heeft minder zin als de negativiteit in huis veroorzaakt wordt door huidige ruzies tussen de personen onderling. Het is dan aan te raden om eerst de problemen onderling op te lossen, indien gewenst met hulp van een therapeut, voordat er een reiniging van het huis of de stal ingepland wordt. Als deze ergernissen/ruzies echter veroorzaakt worden dóór de negatieve energie in huis, is het natuurlijk wel aan te raden om te beginnen met een reiniging van het huis! 

 

* Een Huisreiniging is erop gericht het energetisch leefmilieu in huis van de cliënt of de sfeer in de stal sterk te verbeteren, waardoor er meer rust ontstaat. 

 

Vóór de afspraak: 

* Van tevoren ontvang ik graag één of meerdere recente foto’s van het huis/de stal van buitenaf gezien. Daarnaast wil ik graag een omschrijving ontvangen van welke ruimtes je als onprettig ervaart en wat je precies ervaart. Deze foto’s en de omschrijving zijn bedoeld om mij een eerste indruk te geven van de situatie en van wat ik kan verwachten. 

 

* Mocht je zelf huisdieren hebben, dan hoor ik dit graag van tevoren, zodat we eventueel vooraf afspraken kunnen maken over de meest wenselijke introductie van mijn hond Migo in het huis/de stal. 

 

* Vóórdat de fysieke afspraak plaatsvindt, zal ik minimaal twee keer op afstand het huis/de stal reinigen. In mijn berichtgeving aan je zal ik duidelijk aangeven wanneer ik precies op afstand aan de slag ga - dit gebeurt altijd in overleg - en hoe de reiniging op afstand is verlopen. Mijn streven is altijd om het meeste al opgelost te hebben, voordat de fysieke afspraak plaatsvindt.

 

* Als je kleine kinderen (onder 15 jaar) hebt, is het prettig als zij tijdens de fysieke huisreiniging ergens anders kunnen verblijven. Als je kind/kinderen echter zelf veel last heeft/hebben van de energie in huis, kan het juist goed zijn om ze wèl aanwezig te laten zijn. In dat laatste geval graag van tevoren even met me overleggen. Als jouw kinderen aanwezig zullen zijn bij de fysieke huisreiniging is het goed om hen hier op voor te bereiden. 

 

* Je hoeft voor mij het huis niet op te ruimen!! Ik zie het huis tijdens de fysieke Huisreiniging liever, zoals het altijd is. Dit geeft mij de beste indruk van de energie in huis.

 

* Een Huisreiniging kán diepe impact hebben. Het advies aan de cliënt is daarom om geen drukke agenda te hebben op de dag van reiniging zelf en wellicht ook de twee dagen daarna nog niet. 

 

* Omdat reiniging van huizen en stallen voor mij heel intensief is, doe ik er maar één per maand. Als ik meerdere aanvragen heb, kan het hierdoor zijn, dat het wat langer duurt voordat je aan de beurt bent. Houd er dus ook rekening mee dat als je het afsprakenformulier hebt ingevuld met een datum, dat deze mogelijk verschoven wordt naar een later moment.

 

* Een afspraak voor een fysieke Huisreiniging vindt alleen overdag (ochtend/middag) plaats. 

 

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, pijn of verdriet voortkomend uit de reiniging van het huis of de stal. Soms kunnen er aspecten tijdens de reiniging naar voren komen die moeilijk voor de cliënt zijn om te horen, zelfs als deze uit liefde worden gezegd. 

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zich zo zuiver mogelijk af te stemmen op het huis of de stal van de cliënt, de ongewenste energieën te verwijderen en informatie zo zorgvuldig mogelijk naar de cliënt terug te koppelen. 

 

* De verantwoordelijkheid van de cliënt is Praktijk Zonneroosje te informeren over de problemen die hij/zij in het huis of de stal ervaart en om zorgvuldig kennis te nemen van alle informatie die tijdens de afspraak door Praktijk Zonneroosje over het huis of de stal wordt gegeven. Eventueel gegeven adviezen door Praktijk Zonneroosje zijn geheel vrijblijvend. Dit betekent dat beslissingen die door de cliënt genomen worden op basis van de afspraak Huisreiniging ook geheel in de verantwoordelijkheid van de cliënt liggen. Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor genomen beslissingen naar aanleiding van de afspraak Huisreiniging.

 

* Het is van tevoren moeilijk in te schatten hoe lang een Huisreiniging in totaal zal duren. De uren voor reiniging op afstand en de fysieke reiniging worden bij elkaar opgeteld. Er zijn twee tarieven: een reiniging van in totaal vier uur kost 150 euro, exclusief reiskosten. Een reiniging van in totaal acht uur kost 300 euro, exclusief reiskosten. Hoe lang de fysieke afspraak voor de Huisreiniging duurt, is helaas van tevoren moeilijk in te schatten. Zoals eerder aangegeven, probeer ik het meeste opgelost te hebben vóór de fysieke afspraak. Voor de zekerheid kun je voor de fysieke afspraak het beste de gehele dag vrij houden in de agenda. 

 

* Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan via de e-mail tot 

twee dagen vóór de geplande afspraak Huisreiniging. Het verplaatsen van een afspraak voor Huisreiniging kan alleen als er nog geen andere afspraken in de agenda van Praktijk Zonneroosje staan. Wil je de afspraak afzeggen of verplaatsen binnen twee dagen vóór de geplande afspraak, dan kan dat middels telefonisch contact of het inspreken van de voice-mail via het telefoonnummer 06-27 147 142.

 

Tijdens de afspraak:

* Tijdens de fysieke afspraak, bij de ontvangst, zal ik uitleggen wat ik ga doen, wat ik ter plekke voel in huis/stal en wat je ongeveer kunt verwachten tijdens de reiniging. Elke reiniging is een ontdekkingstocht en ik kan van tevoren niet alles overzien, wat ik ga tegenkomen. Verwacht in die zin het onverwachte. Graag hoor ik ook van jou wat je ervaringen in huis/in stal zijn, wat je eventueel dwars zit en wat voor jou met name de vervelende plekken zijn. 

 

* Tijdens de reiniging van het huis/de stal mag je in alles meelopen, zien wat ik doe en daarover vragen stellen. 

 

* Het komt voor dat ik me soms een tijdje sterk moet concentreren om energie te kunnen opruimen. Dan zal ik je verzoeken om even geen vragen te stellen en me even niet te storen.

 

* Het kan zijn dat ik in kasten wil kijken, als ik het gevoel heb dat daar iets te reinigen valt. Natuurlijk mag je ook daar altijd bij zijn. 

 

Na de afspraak:

* Na een Huisreiniging voelt het huis/de stal weer rustig, veilig en vredig aan. 

 

* Soms komt het voor dat ik na de Huisreiniging nog aanvullende adviezen bedenk. Deze zal ik dan per e-mail naar je toesturen. Alle informatie en adviezen zijn bedoeld om je verder te helpen, maar zijn volledig vrijblijvend. 

 

* Alle tarieven voor de dienst Huisreiniging vind je in de rechterkolom op deze webpagina. De tarieven van Praktijk Zonneroosje bevatten géén BTW. De reden hiervoor is dat Praktijk Zonneroosje voor de Belastingdienst valt onder de “Kleine Ondernemersregeling of KOR”.

 

* Op basis van de (op afstand en fysiek) gemaakte uren (4 of 8 uur) wordt het tarief voor de Huisreiniging/Stalreiniging bepaald (150 of 300 euro). De reiskosten worden berekend op basis van het openbaar vervoer in Nederland. 

 

* De factuur van het consult ontvang je binnen vier dagen na de fysieke Huisreiniging. De normale betalingstermijn voor de cliënt is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal een maand. Als de cliënt niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over de sessie, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na de energetische reiniging van het huis of de stal. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het

e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje.

 

* Algemene Voorwaarden Huisreiniging zijn aangepast per 15-03-2021.

Huis- of stalreiniging van vier uur 150 euro, exclusief reiskosten

Huis- of stalreiniging van acht uur 300 euro, exclusief reiskosten


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl