Algemene voorwaarden

Gesprekken met de engelen

Algemene bepalingen

* In onderstaande tekst wordt met "ik" of "Praktijk Zonneroosje" hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje.

 

* In onderstaande tekst wordt met "je", "jou" of "aanvrager" bedoeld de cliënt die de dienst Gesprekken met de engelen afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* Onderstaande tekst heeft betrekking op de overeenkomst die ontstaat als er een afspraak Gesprekken met de engelen tussen aanvrager en Praktijk Zonneroosje is gemaakt. 

 

* De afspraak Gesprekken met de engelen zal hieronder het consult, de afspraak of het gesprek worden genoemd. 

 

* Het gesprek is bedoeld voor mensen die advies willen van de engelen over hun huidige situatie. 

  

* Het consult is gericht op verbetering van het welzijn, de gezondheid en het geluk van de aanvrager.  

 

Vóór de afspraak: 

* Consulten Gesprekken met de engelen vinden plaats op afstand. 

  

* Voordat er een afspraak gemaakt kan worden, dien je kennis te nemen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Praktijk Zonneroosje. Als je een afspraak via het afspraakformulier van de website maakt, heb je dit al gedaan! Als je een afspraak via de e-mail of telefoon maakt, wordt er eerst een conceptafspraak gemaakt. Na akkoord van de aanvrager op de algemene voorwaarden wordt deze afspraak definitief.

  

* Als aanvrager is het belangrijk om reële verwachtingen te hebben. Na een Gesprek met de engelen zijn niet ineens al je problemen opgelost! Wel zijn aanvragers vaak rustiger, tevredener, blijer en hebben ze een duidelijker beeld van zichzelf, hun omgeving en waar ze naar toe willen.

 

* In het geval van fysieke klachten bij de persoon altijd een (holistisch) arts raadplegen.

 

* Er zijn twee verschillende tarieven. Voor 1 tot 4 vragen betaal je 60 euro. Voor 5 tot 10 vragen betaal je 80 euro. Als je graag na het gesprek en het verslag ook een telefonische terugkoppeling wilt, dan komt er nog 10 euro bij de consultkosten.

 

* Diepe trauma's kunnen over het algemeen niet in "één gesprekje" worden opgelost. Hiervoor zijn meestal meerdere intensieve sessies èn de inzet van de aanvrager nodig. Daarnaast kan begeleiding van een (gedrags)therapeut noodzakelijk zijn. 

 

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, pijn of verdriet voortkomend uit het gesprek. Engelen zijn altijd liefdevol, maar als een onderwerp erg pijnlijk is voor de aanvrager, dan kan het moeilijk zijn om de feedback te horen, zelfs als deze vanuit liefde wordt gezegd. 

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zich zo zuiver mogelijk af te stemmen op de engelen en een constructief gesprek voor de persoon te houden, waarna dit gesprek zo zorgvuldig mogelijk wordt teruggekoppeld naar de aanvrager.

 

* De verantwoordelijkheid van de aanvrager is om zorgvuldig kennis te nemen van het Gesprek met de engelen en op basis hiervan te handelen zoals voor aanvrager goed voelt. Beslissingen genomen op basis van Gesprekken met de engelen liggen geheel in de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor deze genomen beslissingen naar aanleiding van het gesprek.

 

* Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan tot één dag voor de geplande afspraak middels telefonisch contact via het telefoonnummer 06-27 147 142.

 

Tijdens de afspraak:

* Tijdens het Gesprek met de engelen ben je als aanvrager volledig vrij om te doen waar je zin in hebt.

 

* Normaal gesproken worden alle vragen met de engelen besproken binnen anderhalf uur. 

   

Na de afspraak:

* Na het consult ontvang je binnen twee dagen een verslag van het hele gesprek via de e-mail. Ook is een telefonische terugkoppeling mogelijk (naast het verslag) als je daar prijs op stelt (zie de tarieven in de rechterkolom). 

  

* De factuur ontvang je binnen twee dagen na het consult.

 

* De normale betalingstermijn voor de aanvrager is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal één maand. Als de aanvrager niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen een maand vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over het consult, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na het consult. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje.

 

Consult met 1 tot 4 vragen, verslag inbegrepen: 60 euro   inclusief BTW

Consult met 5 tot 10 vragen, verslag inbegrepen: 80 euro   inclusief BTW

Telefonische terugkoppeling: 10 euro inclusief BTW (toegevoegd aan de consultkosten)


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl