Zelf-Healing

Traumatische Ervaringen

Gebeurtenissen zijn neutraal. Ze hebben geen lading. Wij mensen koppelen gedachten en gevoelens aan een ervaring. Dat maakt een ervaring voor ons persoonlijk "goed" of "slecht". Ik ben de laatste die traumatische ervaringen wil bagetelliseren, begrijp me niet verkeerd! Maar in mijn beleving gaat het bij traumatische ervaringen niet zozeer om de gebeurtenis zelf, alswel om de impact die het heeft gehad op ons. Onze gedachten en gevoelens daarover, onze conclusies en hoe het ons gedrag in het dagelijks leven beïnvloed. Dát is van belang, met name als je daar hinder van ervaart en het anders wilt.

Je kunt met vier personen hetzelfde meemaken en ieder van de vier reageert volstrekt uniek op dezelfde gebeurtenis. Dat maakt mensen zo boeiend.

Het healingstraject na een traumatische ervaring zal hierdoor voor iedereen dus ook anders zijn. Het is vooral van belang om jouw eigen tempo en je gevoelens te respecteren.

 

Trauma's zijn heftiger als er ten tijde van het trauma niemand was om je te (onder)steunen. Je zou kunnen zeggen dat het trauma dan verder "naar binnen slaat". Dan ga je de effecten van het trauma met je gedachten, gevoelens en gedrag verweven zonder dat je je daar bewust van bent. Dit is in feite nog schadelijker voor jezelf, op de eerste plaats omdat het een onbewust proces is en je hierdoor niet bewust bent van wat je met de ervaring doet (wat je probeert weg te stoppen, komt er altijd op andere manieren wel uit). Op de tweede plaats omdat er dan een extra trauma ontstaat: 1. de ervaring met trauma tot gevolg 2. de benodigde steun om de ervaring te kunnen verwerken ontbreekt. Dit is een trauma op zich.

 

Natuurlijk is het super als je het healingstraject aan kunt gaan met een fijne therapeut. Delen is belangrijk, zeker als je in je keel geblokkeerd bent geraakt, kan het uitspreken van het trauma helend werken. Ook vrienden of familie om je heen kunnen je hierin steunen. Wees je er echter ook bewust van - zeker als je erg gevoelig bent - dat iedereen om je heen er iets van zal vinden. In sommige gevallen werkt het averechts om te delen, bijvoorbeeld als je je door de ander niet gehoord en begrepen voelt of als je het gevoel krijgt dat de persoon die je in vertrouwen neemt je afwijst of vindt dat je "het anders aan had moeten pakken". In deze gevallen kan de schade die je al had opgelopen juist nog groter worden. Met andere woorden: kies zorgvuldig met wie je deelt, waarover en hoe. 

Kies voor een therapeut die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt. 

 

Onderstaande tekst is bedoeld om je te ondersteunen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen, om zo meer lucht en ruimte te creëren voor positieve ervaringen.

 

Eén tip:

Heb respect voor je eigen gevoelens. Eer ze. Je bènt waardevol en je gevoelens dus ook. Je mag een uitweg vinden voor de gevoelens die bij het trauma horen op een positieve manier. Beter bewust dan onbewust!

 

Zo kan boosheid bijvoorbeeld prima gekanaliseerd worden in een tekening of in sporten. Het is daarnaast echter van belang om de oorzaak van de boosheid op te sporen (meestal komt boosheid voort uit dat iets/iemand je grens overschrijdt en jij je daar machteloos bij voelt) en hier iets mee te doen.

Zoals het loslaten van de lading op oude overtuigingen in jezelf. Vaak zijn dit conclusies uit het verleden (zoals "ik ben machteloos" of "ik ben waardeloos") gebaseerd op hoe anderen jou toen behandelden. Trauma ontstaat doordat je wéét dat je liefde bent en respect verdient en je het niet hebt ontvangen in die situatie. De beste manieren om dit loslaten van de lading op oude overtuigingen in jezelf voor elkaar te krijgen zijn:

1. Geef de lading aan God en de engelen

2. Gebruik de pendel om de lading te transformeren (en geef het aan God en de engelen)

Ook kun je je leven weer in handen nemen door jezelf meer te respecteren en de beslissing te nemen je grenzen anders te gaan stellen. Voortaan doe ik het zo: ... 

Door je ook aan je beslissingen te houden bouw je zelfvertrouwen op. Afspraken met jezelf zijn net zo waardevol als afspraken met iemand anders. Als je deze twee tips opvolgt is het goed mogelijk om een volgende keer volledig neutraal te blijven als iemand over je vastgestelde grenzen gaat en hierop duidelijk en liefdevol je grens aan te geven.

 

Angst kan je signaleren op gevaar en is om die reden een heel belangrijke emotie! In de ervaring met het trauma tot gevolg was dit functioneel. Vaak blijft de angst echter hangen, ook als de situatie waarin je je nu bevindt daar geen aanleiding toe geeft. En daar kun je veel last van hebben. 

Angst zou je kunnen zien als bevroren kracht. Het is dus van belang om jezelf weer te ontdooien! Bij angst geef je ook veel te veel waarde aan de ander en aan de situatie en te weinig waarde aan jezelf. De hoeveelheid kracht die je in jezelf hebt is ongekend!

 

Het belangrijkste inzicht wat ik je kan meegeven is dat er uiteindelijk NIETS macht over je heeft of ooit kan hebben. Je bent een vrije ziel, eeuwige liefde. Voor eeuwig onschuldig en voor eeuwig geliefd. 

Als je door je angst aan situaties of anderen te veel kracht hebt gegeven en je laat inperken, dan is het tijd om die kracht weer terug te nemen. Jij bepaalt jouw leven, jij bent de stuurman of stuurvrouw van jouw schip. En dus bepaal je ook zelf wat je past, of je de peddelaar in een kano bent op een sereen meer op zondagochtend of de kapitein van een gezellige feestboot op zaterdagavond. 

 

Methoden die je kunnen helpen om het trauma van de ervaring te halen:

(zelf of met een therapeut)

* EMDR

* Emotie Code (zie boek "The Emotion Code" van Bradley Nelson)

* Meditatie

* Affirmaties

* Yoga

* Mindfulness

* Voice Dialogue

* Bioresonantie

* Tekentherapie

* Tony Robbins coaching-methode

 

Zelf toepassen:

* De lading op de ervaring aan God en de engelen geven ter transformatie. Je negatieve overtuigingen aan God geven. Hulp vragen bij je healingsproces.

* Jezelf interviewen vanuit een neutrale positie (rollen verwisselen)

* Alles van je afschrijven - hetzij in de computer, hetzij op papier - en daarna het bestand weg gooien of het papier verbranden. Pas wel op natuurlijk. 

* Alle vormen van creatief bezig zijn, kunnen helpen bij verwerking als je het bewust toepast. 

 

Inspiratie voor het helen na een trauma kun je vinden in het boek "Een reis om nooit te vergeten" van Alicia de Groot. Dit boek helpt je de signalen te herkennen van een toxische relatie en geeft tips voor herstel en healing.

Je kunt het e-boek via Praktijk Zonneroosje bestellen voor € 17,99. 

 

Naast het oppakken van het trauma om het te verwerken is het ook belangrijk om een ander leven te creëren. Een leven dat voor jou werkt en vóór je werkt, niet tégen je. Daarom is positief denken belangrijk. En daarnaast het achterhalen van de negatieve overtuigingen die je hebt! 

Je zult eerst je negatieve overtuigingen dienen te achterhalen, voordat je ze kunt transformeren tot positieve. Positief denken creëert een positief leven.

 

In de hoofdstukken Meditaties en Affirmaties wordt dit nader belicht.

Je kunt ook gebruik maken van de diensten van bijvoorbeeld iemand als Jelle van SoChicken. Hij inspireert mensen graag tot het creëren van een positief leven en dat werkt aanstekelijk! 

 

Alle succes, liefde en kracht voor de verwerking van jouw trauma. Dat je je maar mag gaan realiseren hoe oneindig krachtig en liefdevol je in werkelijkheid bent. Je kunt altijd een nieuwe start maken.

Dat gun ik je van harte!!

 

  

Doorgaan naar: 

* Meditaties (nog onder constructie)

Affirmaties

* Keuzes

 

Terug naar het Zelf-Healing menu. 

 


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl